Veel enthousiasme voor energiebesparing woningen

spaarlamp-header-rrew

NIEUWS

Veel enthousiasme voor energiebesparing woningen

Toen de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) op 16 november 2020 openging was het budget binnen een dag overvraagd. Vanwege het grote enthousiasme heeft minister Ollongren (BZK) het budget van de regeling nu opgehoogd van € 70 naar € 100 miljoen. Maar zelfs dat budget is overvraagd.

Door de ophoging kunnen straks ongeveer 60 gemeenten extra aan de slag. In maart publiceren wij een lijst met gemeenten die meedoen, inclusief de verleende bedragen. Met alle gemeentelijke voorstellen samen wordt straks in ruim 1 miljoen woningen energie bespaard. Daarvan is rond de 60% een huurwoning. Bij de eerdere regeling RRE waren huurders uitgesloten.

Stimuleren huurder en eigenaren

Een gemeente kan met de RREW huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Zo vermindert de CO2-uitstoot en verlagen woonlasten. De huurders en eigenaar-bewoners worden zich ook bewust(er) van hun mogelijkheden om energie te besparen. Het gaat om kleine energiebesparende maatregelen in huis en om advies over vervolgstappen zoals vloer- en gevelisolatie.

 

Bron

RREW inzetten voor uw gemeente of voor uw woningcorporatie?

Wij ondersteunen u graag met de uitvoering van de heropende Regeling Reductie Energiegebruik (RREW) voor gemeenten en de nieuwe regeling voor woningcorporaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op