BTW-compensatiefonds inzake RRE.

taxnavigator-rre

NIEUWS

BTW-compensatiefonds inzake RRE

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (hierna ook: RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen.
Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Het advies wordt bijvoorbeeld gegeven op informatieavonden en/of via een energiecoach.

Per gemeente bedraagt de specifieke uitkering ten hoogste € 9 miljoen, en maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van BZK stelt voor 2020 in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE.

Veel gemeenten hebben de financiële middelen ontvangen en zijn gestart met de organisatie. Gemeenten maken verschillende soorten kosten: kosten in verband met de programmering en kosten die verband houden met de uitvoering. Kan de gemeente de btw op alle kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds?

Volgens Taxnavigator kan de gemeente de btw op de kosten die zijn gemaakt voor de beleidsmatige handelingen c.q. programmering en coördinatie ter voorbereiding van het project compenseren bij het BTW-compensatiefonds.
De btw op de kosten van het verstrekken van algemene voorlichting via een internetsite kan volgens Taxnavigator ook worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit geldt ook voor de btw op de kosten van het inzetten van een energiecoach die alle inwoners van de gemeente bezoekt en de btw op de kosten van het organiseren van inloopavonden die in de gemeente worden georganiseerd en voor een ieder toegankelijk zijn.
De btw op ingekochte materialen die worden verstrekt kan ook worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds mits de materialen als een pakket via een energiebox collectief onder huiseigenaren en bewoners worden verspreid. De energiebox betreft een box met materialen die de ontvangers gelijk kunnen gebruiken in de woning. De gemeente kan de btw op de kosten van het verspreiden van de energiebox ook compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Voor het recht op compensatie van btw is natuurlijk wel van belang dat de gemeente contracteert en de factuur aan de gemeente wordt uitgereikt.
Worden gericht via bijvoorbeeld vouchers energiebesparende goederen aan specifieke bewoners of huiseigenaren verspreid dan zal de Belastingdienst het standpunt innemen dat sprake is van een verstrekking van een goed aan een individuele derde voor zover de collectiviteit ontbreekt.

Documenten en publicaties
Brief inzake opgeven omvang van in het kader van project ‘Regeling Reductie Energiegebruik’ bij BTW-compensatiefonds gecompenseerde btw. Klik hier

Praktijk
Contracteert de woningeigenaar zelf met de energieadviseur dan is de btw een kostenpost. Na een energieadvies volgt een duurzaam meerjarenplan en/of trajectbegeleiding.

 

Bron

RREW inzetten voor uw gemeente of voor uw woningcorporatie?

Wij ondersteunen u graag met de uitvoering van de heropende Regeling Reductie Energiegebruik (RREW) voor gemeenten en de nieuwe regeling voor woningcorporaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op