Historie is geschreven: de Urgenda-Klimaatzaak

NIEUWS

200 miljoen euro voor aardgasvrij maken van huurwoningen

Urgenda wint na 7 jaar de Klimaatzaak. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Werk aan de winkel!

Grote dank aan advocaat Koos van den Berg, Höcker advocaten, die vanaf de start bij de klimaatzaak betrokken is. Ook dank aan Freerk Vermeulen en zijn team van Nautah Dutilh die in de cassatieprocedure Urgenda heeft bijgestaan, wat heeft geleidt naar deze overwinning.

Zie voor meer info: persbericht

 

Bron

RREW inzetten voor uw gemeente of voor uw woningcorporatie?

Wij ondersteunen u graag met de uitvoering van de heropende Regeling Reductie Energiegebruik (RREW) voor gemeenten en de nieuwe regeling voor woningcorporaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op