54puntenplan: regering nu aan zet

NIEUWS

54puntenplan: regering nu aan zet

Vrijdag 7 februari sprak een delegatie van Urgenda met vertegenwoordigers van vijf ministeries op het niveau van de minister en/of de hoogste inhoudelijke ambtenaar (directeur-generaal). Urgenda heeft een presentatie gegeven over de urgentie en de reden van het voeren van een rechtszaak en wat er dit jaar nog moet gebeuren om op 25% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 uit te komen. Samen met ruim 800 organisaties heeft Urgenda het 40puntenplan uitgebreid tot een 54puntenplan, waarmee zelfs in 2020 nog voldoende megatonnen CO2-reductie behaald kan worden. Alle maatregelen helpen de regering ook om de eigen doelen van 2030 te halen (die zijn nu ook nog niet in beeld namelijk) en het zijn ook veel maatregelen die de burger geld gaan opleveren. Het zijn maatregelen met draagvlak dus.

We hebben ook laten zien dat de drie nieuwe kolencentrales sluiten veel goedkoper is, dus als zij kosten-efficiëntie heel belangrijk vinden, dan is dat de beste weg. Dat scheelt ook nog uitstoot van extra CO2 vanwege het verbranden van biomassa in kolencentrales, wat wij een bijkomend voordeel vinden (bijstook van biomassa is juist GEEN oplossing!). De 54maatregelen zijn echter veel breder en leveren ook meer biodiversiteit op, schonere lucht, lagere energierekeningen en minder uitstoot van stikstof. Als de regering het hele pakket uitvoert, scheelt dat zeker 5% NOx (vervoersmaatregelen) plus 6% ammoniakemissie vanuit landbouw komend jaar en dat loopt op in de loop der jaren: 2-voor-de-prijs-van-1 dus.

Urgenda stelt ook voor om de uitstoot nu per maand te gaan monitoren, zodat de voortgang duidelijk wordt en niet pas na een jaar bekend wordt dat het doel niet is gehaald. De 800 organisaties bieden aan om te helpen bij de uitvoering. Verder zal ook de overheid zelf aan de slag kunnen (zon op eigen daken en anders aanbesteden bijvoorbeeld) en zijn de omgevingsdiensten belangrijk bij het handhaven van de wetgeving die energiebesparingsmaatregelen vereist zodra je die binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Wat Urgenda betreft wordt dat de komende jaren een prioriteit. De versnelling zal dit jaar vooral leiden tot vele energiebesparing en meer zonne-energie. De regering is aan zet en heeft allerlei keuzes, met en zonder kolencentrales. 25% minder uitstoot in 2020 kan nog steeds!

Zie voor meer informatie: https://www.urgenda.nl/40puntenplan

 

Bron

RREW inzetten voor uw gemeente of voor uw woningcorporatie?

Wij ondersteunen u graag met de uitvoering van de heropende Regeling Reductie Energiegebruik (RREW) voor gemeenten en de nieuwe regeling voor woningcorporaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op