Kabinet wil minder kolencentrales en meer subsidie voor vergroening woningen

Kabinet wil minder kolencentrales en meer subsidie voor vergroening woningen

NIEUWS

Kabinet wil minder kolencentrales en meer subsidie voor vergroening woningen

Het kabinet wil de CO2-uitstoot van kolencentrales fors beperken. Centrales in ons land worden gedeeltelijk stilgelegd of moeten sluiten. Het kabinet is daartoe gedwongen door een rechterlijke uitspraak, het Urgenda-vonnis.

Diverse opties liggen op tafel. Eén centrale sluiten en twee stilleggen, bijvoorbeeld. Een tweede optie is kolencentrales stilleggen zonder er een definitief te sluiten.

Onderhandelingen

En de derde optie is met de kolencentrales afspreken dat ze minder stroom zullen produceren en daardoor minder vervuilen.

Welke optie het precies wordt, hangt af van de uitkomst van onderhandelingen tussen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de eigenaren van de centrales.

Energiebesparing

Ook wil de regering inzetten op het stimuleren van energiebesparing door huishoudens. Om huiseigenaren over te halen hun woningen beter te isoleren zal de zogenoemde RRE-subsidie weer open worden gesteld. Dat subsidiepotje is nu gesloten. Betrokkenen spreken van ‘een heel verkoopbaar pakketje’.

Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen.

1,5 miljard

Om alles te betalen is tussen de 500 miljoen en 1,5 miljard euro uitgetrokken. De uiteindelijke kosten hangen ook af van hoeveel betaald moet worden voor de sluiting en het stilleggen van de centrales. Het geld komt uit de pot met geld die gereserveerd is voor energiesubsidies, de SDE-gelden.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag al besloten tot deze aanpak. Het is nog niet bekendgemaakt vanwege de coronacrisis. Met dit compromis komt een einde aan maanden van onderhandelingen binnen de coalitie.

Vier centrales

Na de sluiting van de Amsterdamse Hemwegcentrale vorig jaar zijn er in ons land nog vier kolencentrales In gebruik: De Eemshavencentrale (eigendom van RWE), de Maasvlaktecentrale (eigendom van Uniper), de Amercentrale in Geertruidenberg (eigendom van RWE) en de Onyx Centrale in Rotterdam (eigendom van Riverstone)

Deze laatste centrale ligt momenteel stil omdat er een ketel lek is. Het lijkt voor de hand te liggen dat minister Wiebes allereerst met Riverstone zal onderhandelen over sluiting. Dan hoeft het bedrijf immers geen kosten meer te maken voor het repareren van de centrale en zouden de kosten voor sluiting lager uit kunnen vallen.

Het sluiten, stilleggen of verminderen van de productie van de centrales moet leiden tot een afname van de CO2-uitstoot met meerdere megatonnen. Samen met de isolatiestimulering verwacht het kabinet met dit pakket te voldoen aan het Urgendavonnis.

Bron.

RREW inzetten voor uw gemeente of voor uw woningcorporatie?

Wij ondersteunen u graag met de uitvoering van de heropende Regeling Reductie Energiegebruik (RREW) voor gemeenten en de nieuwe regeling voor woningcorporaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op